Recursos Humans i Planificació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Té la responsabilitat de la gestió del personal de la Diputació de Lleida que comprèn, entre altres, l’organització de la plantilla, selecció i mobilitat, compensacions econòmiques, formació, prevenció de riscos, etc. Informa de les negociacions per l’elaboració dels pactes-conveni del personal de la corporació i els seus organismes autònoms i manté relacions amb els representants sindicals del personal de la Diputació de Lleida.

 

Composició

 

President delegat
Il·lm. Sr. Jordi Verdú i Paijà

 

Vocals

Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Albert Bajona i Mascaró
Regina Cairol i Berengueres
Helena Martínez i Siurana

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Eloi Bergós i Farràs
Jordi Latorre i Sotus
Francesc Sabanés i Serra

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Montserrat Chaubel i Cabrera