Les Comissions

Les comissions informatives permanents són les encarregades d’informar els assumptes administratius prèviament a la seva resolució, mentre que les comissions informatives especials no són de caràcter ordinari sinó que només es reuneixen quan l’ocasió ho requereix.

Comissions informatives permanents
Comissions informatives permanents
Comissions informatives especials
Comissions informatives especials