Comissions informatives especials

A diferència de les permanents, les comissions informatives especials només celebren reunions extraordinàries quan la importància i/o la urgència del tema a tractar així ho requereix. Les comissions informatives especials poden ser de caràcter econòmic, com en el cas de la comissió especial de comptes o la comissió especial de transferències, o bé d’una altra índole, com en el cas de les comissions de caràcter sociolaboral, que inclouen la comissió de seguiment funcionarial i la comissió paritària laboral de la Diputació de Lleida.