Comissió Especial de Comptes

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

La Comissió Especial de Comptes tindrà com a objecte l’exercici de les competències específiques que li assigna la Llei reguladora de les hisendes locals. Assumirà la seva tasca la Comissió de Finances.