Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic 2013-2015

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Edicte d’informació pública de l’aprovació incial (PDF) Bases específiques i convocatòria per a la formulació del Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013, 2014 i 2015 (PDF) Sol·licitud

Justificació

Certificat administratiu de la contractació (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Compte justificatiu (DOC)