Control de qualitat de les aigües

2014-04-07 11.09.05

2013-06- SORTIDA DIPÒSIT CAPÇALERA E.T.A.P. (PLA DE LA FONT) - XARXA DISTRIBUCIÓ

2014-04-07 11.07.00

2014-04-07 11.10.57

La vocació d’assistència s’entreveu també en la Unitat d’Aigües, adscrit a l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal , que gestiona els controls de la qualitat de l’aigua de més de 200 municipis, amb l’objectiu de tenir-ne un control sanitari i assegurar-ne la qualitat bàsica.

Els diferents processos inclosos en el servei  són els següents:

  • L’elaboració del Pla d’Autocontrol (PAG) personalitzat per a cada municipi i xarxa de distribució d’aigua
  • La recollida de les mostres i el seu trasllat al laboratori
  • La gestió dels possibles incompliments o anomalies analítiques
  • La tramesa dels informes de resultats analítics, que han d’estar a disposició de la inspecció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
  • La introducció de dades i el manteniment de la informació al SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum)

La Diputació de Lleida, mitjançant la Unitat d’Aigües, també ofereix el servei de gestió de la qualitat de l’aigua de les piscines municipals, així com l’elaboració dels Protocols d’Autocontrol d’aquestes instal·lacions públiques:

Ajuts en matèria de gestió de l’aigua d’ús públic

En relació amb l’aigua, molts ajuntaments s’han acollit també a la línia d’ajuts convocada des de la Diputació per a la millora i l’actualització de les xarxes de distribució de l’aigua, de prop de 12 milions d’euros per a set anualitats. Entre 2013 i 2015 i entre 2016 i 2019. aquests ajuts beneficien a tots els ajuntaments que, amb les inversions realitzades, han millorat les infraestructures de distribució d’aigua destinada a consum.

Pla per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida 2020 – 2022 (inclou ajuts per la gestió de l’aigua)  NOU !!