Servei d’Assistència Municipal (SAM)
Servei d’Assistència Municipal (SAM)
Delegació de la gestió i recaptació de tributs locals
Delegació de la gestió i recaptació de tributs locals
Suport en l’aplicació de noves tecnologies
Suport en l’aplicació de noves tecnologies