Servei d’Assistència Municipal (SAM)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El suport i l’atenció prioritària als ens locals és el principal objectiu de la Diputació de Lleida, especialment en aquest període de dificultats econòmiques. En aquest sentit, la corporació lleidatana ha intensificat el compromís amb els municipis en aquests moments de crisi i ha reformulat les seves principals línies d’ajut, per tal que els 231 consistoris lleidatans puguin continuar garantint la prestació de serveis de qualitat des de la proximitat i fer front al pagament de despeses ordinàries i de funcionament bàsic.

Aquestes accions es concreten en el que es coneix com a Pla Específic de la Diputació de Lleida, que reserva, fins a l’any 2016, 13 milions d’euros per atendre aquestes prioritats. Aquesta va ser una de les principals novetats que va introduir la institució lleidatana en les bases del Pla Específic de la Diputació de Lleida per als anys 2013-2016 amb l’objectiu de donar oxigen i ajut directe als consistoris per fer front a la despesa ordinària.

Un altre dels plans que la Diputació de Lleida posa a disposició dels ens locals per garantir el benestar dels ciutadans és la nova línia d’ajuts triennal per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua. Aquest pla, que compta amb 5,6 milions d’euros, permet la millora i l’adaptació de les infraestructures de distribució i de potabilització d’aigua destinada a consum, així com l’adaptació de les infraestructures de tractament de l’aigua en piscines municipals.

Per ajudar i alleugerir la complicada situació econòmica per la qual passen els ens locals, des de la corporació lleidatana es convoquen també línies d’ajut per fer front a serveis concrets, com la contractació de socorristes a les piscines municipals o la reforma i construcció de consultoris mèdics locals.

La corporació també disposa d’una línia de subvencions oberta a tots els àmbits que permet als ens locals rebre ajuts per millorar o mantenir la xarxa viària, la xarxa d’enllumenat i de clavegueram, entre altres.

En la mateixa línia de suport als ajuntaments, la Diputació s’ha fet càrrec des del curs 2012-2013 d’una tercera part del cost que tenen les 163 llars d’infants municipals. Són prop de 4 milions d’euros, que s’afegeixen a la despesa del menjador i el transport escolar no obligatori, també a càrrec d’aquest ens.


Pots accedir al Servei d’Assistència municipal mitjançant el següent enllaç: