Salut Pública

ACCIÓ TRANSVERSAL I COORDINADA
Desplegament territorial

La Diputació de Lleida porta a terme una important acció en matèria de Salut Pública, d’acord amb les competències que li són assignades per llei i en coordinació amb els ens locals i la Generalitat per tal de programar les actuacions més necessàries en cada moment. Col·labora amb el territori en diversos projectes d’obra, com ara ampliacions de consultoris locals, la creació de tanatoris i sales de vetlla; i, en un àmbit territorial de cobertura més ampli, es fa càrrec de projectes tant de construcció i condicionament d’equipaments hospitalaris, com d’adquisició tecnològica per als centres d’atenció primària i de referència.

Paral·lelament, té en marxa un sistema de beques pioner a les terres de Lleida (el tercer de tot Catalunya), amb l’objectiu de fomentar la investigació biomèdica des del territori i reforçar l’actual sistema sanitari. La institució també finança els ajuntaments perquè puguin disposar del servei de socorrisme a les piscines públiques durant els mesos d’estiu i fomenta la pràctica d’hàbits saludables, col·laborant amb múltiples projectes que, des dels ajuntaments o entitats diverses, treballen en aquesta direcció.

La inversió de la Diputació de Lleida en Salut Pública, que representa uns 20 milions d’euros anuals, també se centra en la creació d’espais lúdics i de salut a tots els municipis; uns espais dissenyats per promoure l’activitat física i, al mateix temps, la interrelació social de joves i gent gran.

L’aposta en salut també passa per campanyes territorials de foment d’hàbits alimentaris saludables i de prevenció cardiovascular, com ara la col·laboració amb la campanya DISFRUITA-LA .

Plans econòmics de Salut
Plans econòmics de Salut
Consultori Alcarras
Serveis en l’ambit de la salut per als municipis
Xarxa hospitalària
Salut i Territori
Batec social