Salut Pública

ACCIÓ TRANSVERSAL I COORDINADA
Desplegament territorial

La Diputació de Lleida porta a terme una important acció en matèria de Salut Pública, d’acord amb les competències que li són assignades per llei i en coordinació amb els ens locals i la Generalitat, per tal de programar les actuacions més necessàries en cada moment. Col·labora amb el territori en diversos projectes d’obra, com ara ampliacions de consultoris locals, la construcció de tanatoris i sales de vetlla i, en un àmbit territorial de cobertura més ampli, es fa càrrec de projectes tant de construcció i condicionament d’equipaments hospitalaris com d’adquisició tecnològica per als centres d’atenció primària i de referència.

La institució també finança els ajuntaments perquè puguin disposar del servei de socorrisme a les piscines públiques durant els mesos d’estiu i fomenta la pràctica d’hàbits saludables, col·laborant amb múltiples projectes que, des dels ajuntaments o entitats diverses, treballen en aquesta direcció.

Plans econòmics de Salut
Plans econòmics de Salut
Consultori Alcarras
Serveis en l’ambit de la salut per als municipis
Batec social