Arxiu

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’Arxiu Central de la Diputació custodia la documentació administrativa i tècnica que ha generat la institució al llarg dels anys tant de la tasca administrativa pròpia com de l’execució de competències que li han estat delegades (benèfiques i sanitàries, educatives i culturals, de protecció civil i de recaptació d’impostos…).

El volum de registres actualment supera les 88.000 unitats documentals i prop d’uns 3.000 plànols.

També hi ha més de 42.000 registres fotogràfics digitalitzats i disponibles per als usuaris i investigadors.

Actualment, l’Arxiu depèn orgànicament del Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació.

Guia de l'Arxiu Fons de documentació planogràfica Fons de documentació administrativa Actes del Ple i de la Comissió de Govern Censos electorals Actes de la comissió mixta de Reclutament Documentació de les Guerres Carlines, Fons Banyeres i Beneficiència Publicació del llibre de registre d'eliminacions de 2015 (PDF)

La col·laboració entre les quatre diputacions catalanes, ajuntaments, arxius comarcals diversos i el Consorci AOC, sota la coordinació de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat ha fet possible disposar d’aquest instrument imprescindible per a la correcta implantació de l’administració electrònica i la consegüent gestió dels documents electrònics des que són rebuts o generats fins al seu arxivament definitiu, tot garantint-ne l’accés, ara i en el futur.

”Quadre
Sol·licitud d’informació al Servei d’Arxius, Estudis i Informació