Fons Documentals

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

3.1. Resum de l’abast i del contingut

L’Arxiu de la Diputació de Lleida acull en el mateix recinte les funcions d’Arxiu central, intermedi i històric, i custodia documents que van des dels cinc anys fins a documentació històrica amb valor permanent. Segons les dades aportades per la història del Servei es pot entendre perfectament l’estat de fragmentació i dispersió de la documentació històrica −és a dir, la que té una antiguitat que sobrepassa els cinquanta anys−, i molt especialment d’aquella anterior a la Guerra Civil. La documentació posterior a aquesta data s’ha conservat millor.

Hi ha dues categories documentals bàsiques: la que fa referència a la gestió administrativa interna de la institució, i la que reflecteix la seva actuació en activitats externes a les pròpies que s’han anat incoporant al llarg de la història de la Diputació, en funció de l’adquisició de competències en determinades matèries.

 

Documentació administrativa de funcionament intern:

 • Documents dels diferents comitès i de les reunions d’òrgans executius, informatius i de gestió: actes de Ple, actes de les Comissions Informatives, actes de la Junta de Govern…
 • Documentació de la institució en la seva relació amb organismes externs públics i/o privats: cerimònies oficials, relacions públiques i relacions amb organismes externs.
 • Documentació referent als recursos humans de la institució.
 • Documents referents a la gestió dels recursos econòmics de la institució.
 • Documents referents a la gestió del patrimoni de la Diputació.
 • I, finalment, documentació referent a legislació i afers judicials que afecten la institució.

 

Documentació de les activitats externes de la Diputació:

 • Documentació administrativa i tècnica per la col·laboració de la institució amb els municipis de la província en matèria d’obres públiques: dotació i manteniment de la xarxa viària, la urbanització i els equipaments municipals.
 • Documentació de la tasca agropecuària duta a terme des de la institució.
 • Documentació de la tasca de promoció de la cultura exercida des de la institució, tant des de la vessant d’execució de polítiques d’intervenció sobre el patrimoni historicoartístic de la província com de foment d’activitats culturals i de recerca organitzades des de la Diputació o per entitats externes i la producció de publicacions literàries, històriques i científiques.
 • Documentació referent a la promoció turística i de l’esport a la província.
 • Documentació dels Serveis Socials de la Diputació, tant pel que fa a les seves funcions sanitàries i benèfiques com de les d’ensenyament i instrucció pública.
 • Documentació relativa al desenvolupament de funcions que la Diputació ha exercit de manera no continuada i/o delegada. Entraria en aquest apartat la documentació de la recaptació de contribucions, del control d’eleccions i de la protecció civil (allistaments i exèrcit, bombers…).

3.2. Informació sobre accés, avaluació i tria documental

Des de l’any 1999, l’Arxiu de la Diputació està portant a terme una tasca anual d’aplicació dels codis de CNAATD. D’aquesta manera, s’han realitzat diferents actuacions de tria en les quals s’han aplicat els codis pertinents de la Comissió.

3.3. Sistema d’organització

El fons de la Diputació de Lleida s’ha organitzat respectant l’ordre originari que reflecteix les funcions de l’organisme productor.

La composició del fons és la següent:

G1- Organització i Administració General
G2- Gestió de la Informació i de les Comunicacions
G3- Relacions Públiques i Externes
G4- Gestió dels Recursos Humans
G5- Gestió dels Recursos Econòmics
G6- Gestió del Patrimoni de la Diputació
G7- Legislació i Afers Judicials

X1- Serveis de Promoció i Col·laboració: Obres públiques, Promoció agropecuària i industrial, Promoció de la cultura, Promoció turística, Promoció de l’esport, Inspecció i assessorament a les entitats locals, Promoció econòmica
X2- Serveis Socials: Serveis assistencials, Instrucció pública
X3- Serveis Especials: Fiscalitat, Eleccions, Protecció civil, Seguretat Pública i Medi Ambient

Quadre de fons

Fons de la Diputació de Lleida (1836/ )

 

Fons d’entitats autònomes de la Diputació de Lleida

 • Fons de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs (1940/ )
 • Fons del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida (1989/ )
 • Fons del Patronat de Promoció Econòmica (1993/ ) 10 m.l.
 • Fons de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (1989/ ) 35 m.l.

 

Fons d’organismes de caràcter provincial

 • Consejo Provincial (1845/1868)
 • Comissió Mixta de Reclutament (1897-1925)
 • Junta del Censo Electoral (1890-1977)
 • Comissió Provincial de Serveis Tècnics (1952-1979)
 • Servei Provincial d’Assessorament a l’Administració Local (1929-1970)
 • Secció Provincial del Cadastre (1952-1970)
 • Comissaria de la Generalitat de Catalunya (1931-1938)
 • Junta Provincial de Beneficència (1837-1860)
 • Fons d’hospitals i centres benèfics (1753-1917)
 • Junta Provincial de Sanitat (1834-1861)
 • Institut Provincial de la Higiene (1916-1940)
 • Junta d’Armament i Defensa (1836-1837)
 • Junta Superior de Carreteres (1849-1873)
 • Junta de Propis (1834 / )
 • Junta Gestora del Ferrocarril Lleida-Fraga (1924/ )
 • Junta Regional d’Abastiments
 • Junta de Presons (1876-1888)
 • Junta de Fortificacions (1832-1833)
 • Junta Provincial de Reforma Agrària (1933-1934)
 • Junta Provincial de Defensa Passiva (1941-1956)
 • Junta Provincial de Reforma Agrària (1933-1934)
 • Junta Provincial de Foment Agrari (1956-1963)
 • Junta de l’Atur Obrer (1956/ )
 • Junta Provincial de Protecció de Menors (1974-1984)
 • Patronat del Museu Morera (1917-1992)
 • Patronat del Monestir de Poblet (1945-1960)
 • Patronat de la Seu Vella (1940-1991)
 • Patronat Pere Vila (1921-1923)
 • Patronat de la Vall de Boí (1976/ )

 

Fons personals

Fons de Màrius Pons i Sumalla (1942-2002)

Documentació personal i hemeroteca del destacat membre de l’antic PSUC de la ciutat de Lleida.