Comissió de Seguiment del Cas Boreas

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Composició

 

President

Il·ltre. Sr. Ferran Accensi i Torres

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Albert Bajona i Mascaró
Carles Gibert i Bernaus
Estefania Rufach i Fontova

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Ramon Cónsola i Palau
Antoni Navinés i Miró
Rosa Pujol i Esteve

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Titular: Montserrat Vilella Gómez. Suplent: Montserrat Salvia Ponz.