Pla d’Inversions Locals (2008-2012)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

Té per objecte la cooperació econòmica de la Diputació de Lleida en la realització d’obres i la prestació de serveis de competència municipal. La dotació econòmica per al període 2008-2012 és de 26.610.000,00 €.

Qui ho pot sol·licitar?

Són beneficiaris del Pla els municipis i les entitats municipals descentralitzades del territori de la província de Lleida.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 27 de desembre de 2007.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar els documents previstos a l’article 6 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (2008-2012).

Procediment

Les sol·licituds s’han d’efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes:

EACAT

Més informació

Web del Municat