Ajuts per a inversions en tanatoris, cementiris i sales de vetlla

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

L’objecte és regular l’atorgament de subvencions, per part de la Diputació de Lleida, als ajuntaments de la demarcació de Lleida, per a la construcció i el manteniment dels immobles destinats a ser tanatoris, cementiris i/o sales de vetlla municipals, així com també per al seu equipament.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajut les entitats locals del territori de Lleida.

Procediment

Donat que aquests ajuts tenen la consideració d’ajuts directes excepcionals, segons l’art. 22.2.c. de la Llei 38/2003, general de subvencions, quedaran regulats per l’establert a la normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

La documentació que caldrà presentar per a la sol·licitud de l’ajut serà l’establerta per a la tramitació d’ajuts directes. Trobareu l’accés als formularis a l’apartat de “Més informació”.

Més informació

Ajuts directes