Ajuts directes als ajuntaments per al Programa per a la promoció d’hàbits saludables

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

L’objecte és regular l’atorgament de subvencions, per part de la Diputació de Lleida, a tots els ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la definició i implementació de programes destinats a facilitar i fomentar hàbits saludables, prioritzant els municipis que han posat o posaran en marxa a la nostra demarcació programes dirigits a adults amb factors de risc cardiovascular i programes dirigits a nens/es i joves amb sobrepès o obesitat i/o altres.

Qui ho pot sol·licitar

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajut els ajuntaments del territori de Lleida.

Procediment

Donat que aquests ajuts tenen la consideració d’ajuts directes excepcionals, segons l’art. 22.2.c. de la Llei 38/2003, general de subvencions, quedaran regulats per l’establert a la normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.

La documentació que caldrà presentar per a la sol·licitud de l’ajut serà l’establerta per a la tramitació d’ajuts directes. Trobareu l’accés als formularis a l’apartat de “Més informació”.

Més informació

Ajuts directes