Exercici 2015

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pressupost 2015 de la Diputació de Lleida és de 106 M€ i té tres objectius prioritaris:

Compromís social

Suport permanent al món local

Rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics

Concretament, els comptes destinen 39 M€ a transferències directes als ajuntaments i els consells comarcals. Així mateix, 8,5 M€ directa a les persones, també mitjançant el suport a 1.200 entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats en tot l’àmbit de les comarques de Lleida.

La Diputació de Lleida també aporta 1,9 M€ al Pla General del PUOSC i 2,1 M€ al Pla Específic, el qual continuarà donant suport als ajuntaments i consells comarcals.

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2015 dades consolidades Diputació i Organismes (PDF)

Documentació genèrica

Bases d'Execució del Pressupost General 2015 (PDF) Informe Pressupost 2015 (PDF) Informe econòmic i financer Pressupost 2015 (PDF) Informe acompliment d'objectius Pressupost 2015 (PDF) Memòria Pressupost 2015 (PDF)

Estat d’execució del pressupost

A data 30 de setembre (PDF) A data 30 de juny (PDF) A data 31 de març (PDF)

Informació de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

Tercer trimestre de 2015, a data 15 d'octubre (PDF) Segon trimestre de 2015, a data 5 d'agost (PDF)

Acompliment de la Llei de Morositat

Tercer trimestre de 2015: Diputació (PDF) Segon trimestre de 2015: Diputació (PDF) Primer trimestre de 2015: Diputació (PDF)

Període mig de pagament a proveïdors

Setembre de 2015: Diputació (PDF) Agost de 2015: Diputació (PDF) Juliol de 2015: Diputació (PDF) Juny de 2015: Diputació (PDF) Maig de 2015: Diputació (PDF) Abril de 2015: Diputació (PDF) Març de 2015: Diputació (PDF) Febrer de 2015: Diputació (PDF) Gener de 2015: Diputació (PDF)