Exercici 2012

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Diputació

Despeses Dip Comp 2012 (PDF) Ingressos Dip 2012 (PDF) Ingressos Dip Comp 2012 (PDF) Resum Dip 2012 (PDF) Despeses Dip 2012 (PDF) Resum Diputació 2012 9 12 (PDF)

Documentació genèrica

Pressupost Tresoreria 2012 (PDF) Pla Inversions 2012 (PDF) Memòria pressupost 2012 (PDF) Informe estabilitat pressupost 2012 (PDF) Informe econòmic financer Pressupost 2012 (PDF) Informe pressupost 2012 (PDF) BEP 2012 (PDF) PROJECTE DE PRESSUPOST 2012 (Diputació de Lleida i OOAA) (PDF)

Patronat de Promoció Econòmica

Despeses Prom 2012 Comp (PDF) Despeses Prom 2012 (PDF) Ingressos Prom 2012 comp (PDF) Ingressos Prom 2012 (PDF) Resum Prom 2012 (PDF) Resum Promeco 2012 9 12 (PDF)

Patronat de Turisme

Resum Turisme 2012 (PDF) Despeses Turisme 2012 Comp (PDF) Despeses Turisme 2012 (PDF) Ingressos Turisme 2012 Comp (PDF) Ingressos Turisme 2012 (PDF)

OAGRTL

Resum OAGRTL 2012 (PDF) Despeses OAGRTL 2012 (PDF) Despeses OAGRTL Comp 2012 (PDF) Ingressos OAGRTL 2012 (PDF) Ingressos OAGRTL 2012 (PDF) Resum OAGRTL 2012 9 12 (PDF)

FP Institut d’Estudis Ilerdencs

Despeses IEI 2012 (PDF) Despeses IEI Comp 2012 (PDF) Ingressos IEI 2012 Comp (PDF) Ingressos IEI 2012 (PDF) Resum IEI 2012 (PDF) Resum IEI 2012 9 12 d (PDF)

Estat d’execució del pressupost

A data 30 de setembre (PDF) A data 30 de juny (PDF)

Acompliment de la Llei de Morositat

Primer trimestre: Diputació (PDF) Primer trimestre: OAGRTL (PDF) Primer trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Primer trimestre: Patronat de Turisme (PDF) Segon trimestre: Diputació (PDF) Segon trimestre: IEI (PDF) Segon trimestre: OAGRTL (PDF) Segon trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Segon trimestre: Patronat de Turisme (PDF) Tercer trimestre: Diputació (PDF) Tercer trimestre: IEI (PDF) Tercer trimestre: OAGRTL (PDF) Tercer trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Tercer trimestre: Patronat de Turisme (PDF) Quart trimestre: Diputació (PDF) Quart trimestre: IEI (PDF) Quart trimestre: OAGRTL (PDF) Quart trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Quart trimestre: Patronat de Turisme (PDF)