Ordenances anys anteriors

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Any 2014

Número 0: Ordenança fiscal general (PDF)
Número 1: Taxa per prestació dels serveis del Butlletí Oficial de la Província (PDF)
Número 2: Taxa per gestió documental (PDF)
Número 3: Xarxa local de carreteres (PDF)
Número 4: Taxa pel servei de recaptació (PDF)
Número 5: Contribucions especials (PDF)
Número 6: Recàrrec provincial sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques (PDF)
Número 7: Centre d'Arqueologia d'Aviganya (PDF)
Número 8: Ajuda tècnica en la redacció de projectes i direcció d'obres (PDF)
General de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de drets públics locals i d’altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en L’OAGRTL de la Diputació de Lleida (PDF)

Preus públics

Número 0: Ordenança general reguladora dels preus públics (PDF)
Número 1: Preu públic per assistència social (PDF)
Número 2: Anàlisis materials de construcció (PDF)

Any 2012

Ordenances Fiscals 2012 (BOP 179 de 2011) (PDF)

Any 2011

Ordenances Fiscals 2011 (PDF)

Anys 2010-2009

Ordenança fiscal general (PDF) Butlletí Oficial de la Província (PDF) Expedició de documents (PDF) Vies provincials (PDF) Contribucions especials (PDF) Recaptació (PDF) Recàrrec provincial sobre impost d'activitats econòmiques (PDF) Centre d’Arqueologia d'Avinganya (PDF) Ajuda tècnica en la redacció de projectes i direcció d'obres (PDF) Ordenança general reguladora dels preus públics (PDF) Preu públic per assistència social (PDF) Anàlisi materials de construcció (PDF) Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic locals i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada a l'OAGRTL de la Diputació de Lleida (PDF)