Turisme

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Informa de les activitats del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida.

 

Composició

 

President delegat

Il·lma. Sra. Rosa Pujol i Esteve

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Marc Baró i Bernaduca
Josep Ramon Fondevilla i Isús
Carles Gibert i Bernaus

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Francesc Josep Cerdà i Esteve
Antoni Navinés i Miró

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Pilar Zapater