Serveis Tècnics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

 

Té responsabilitats en actuacions d’obra pública en dos àmbits principals:

  • Suport als ajuntaments i altres institucions en la redacció de projectes tècnics, direcció d’obres i tot tipus d’actuacions relacionades amb les infraestructures municipals.
  • Actuacions sobre les propietats de la Diputació de Lleida, tant pel que fa a la Xarxa de Carreteres com al Patrimoni Arquitectònic. Això comprèn, entre altres, la redacció de projectes tècnics, la direcció d’obres i l’elaboració d’informes urbanístics sobre aquests béns immobles.

 

Composició

 

President delegat

Il·lm. Sr. Marc Baró i Bernaduca

 

Vocals

Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Josep Ramon Fondevilla i Isús
Carles Gibert i Bernaus
Jordi Verdú i Paijà

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Eloi Bergós i Farràs
Ramon Cónsola i Palau
Rosa Pujol i Esteve

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Fèlix Larrosa i Piqué

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Anna M. Sáiz i Carrasco