Comissió informativa de serveis tècnics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Serveis Tècnics

Contingut:

Té responsabilitats en actuacions d’obra pública principalment en els següents àmbits:

  • Actuacions sobre la Xarxa de Carreteres de titularitat de la Diputació de Lleida. Això comprèn, entre altres, la redacció de projectes tècnics, la direcció d’obres, l’elaboració d’informes i l’atorgament de permisos i autoritzacions d’obres a
  • Suport als ajuntaments i altres institucions en la redacció de projectes tècnics, direcció d’obres i tot tipus d’actuacions relacionades amb les infraestructures
  • Actuacions sobre les propietats de la Diputació de Lleida, que comprèn projectes tècnics, direcció d’obres i l’elaboració d’informes.

Composició

President delegat

Il·ltre. Sra. Cristina Morón i Molina