Comissió informativa de salut pública

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Àrea administrativa: Unitat de Salut Pública.

Contingut:

Gestiona els programes d’actuació en matèria d’assistència i cooperació amb els ajuntaments en l’àmbit de la protecció i promoció de la salut pública finançats amb els fons estatals afectats a aquesta finalitat.

Composició

President delegat

il·lm. Sr. Oscar Martínez i Agustí