Salut Pública

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció

Coordina les iniciatives de la corporació relacionades amb l’àmbit de la Salut Pública.

 

Composició

 

President delegat

Il·lm. Sr. Albert Bajona i Mascaró

 

Vocals

• Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Marc Baró i Bernaduca
Helena Martínez i Siurana
Estefania Rufach i Fontova

• Pel Grup de Junts x Catalunya:
Eloi Bergós i Farràs
Francesc Josep Cerdà i Esteve
Rosa Pujol i Esteve

• Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Agustí Jiménez i Pérez

• Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

• Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

• Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Brígida Vilaplana Cos