Noves Tecnologies

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Funció


Gestionarà l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant en l’àmbit intern de la Corporació com en l’assessorament i assistència a les Entitats Locals. Així mateix permetrà, mitjançant les fórmules adients, l’accés del món local als sistemes cartogràfics i d’informació geogràfica necessaris per l’òptim funcionament de les diferents administracions.

 

Composició

 

President delegat
Il·ltm. Sr. Francesc Sabanés i Serra

 

Vocals

Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Ferran Accensi i Torres
Marc Baró i Bernaduca
Josep Ramon Fondevilla i Isús
Jordi Verdú i Paijà

Pel Grup de Junts x Catalunya:
Eloi Bergós i Farràs
Joan Gilart i Escuer

Pel grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Agustí Jiménez i Pérez

Pel grup de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía:
María Burrel Badia

Pel Grup d’En Comú Guanyem Lleida:
Elena Ferré i Toldrà

Pel grup d’Unitat d’Aran:
Amador Marqués i Atés

Secretari-delegat:
Bernardina Larroya i Modol