Eficiència energètica

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Pacte dels Alcaldes per una Energia Sostenible Local

Pacte dels Alcaldes

El “Pacte dels Alcaldes – Compromís amb una energia sostenible local” és una iniciativa europea adreçada directament a les autoritats locals i els seus ciutadans per prendre la iniciativa contra l’escalfament global.

L’objectiu de la Comissió Europea és que les entitats locals (ajuntaments) assumeixin com a propi l’objectiu de reducció del 20% de l’emissió de CO2 per a l’any 2020.

La Diputació de Lleida ha signat un conveni amb la DG ENER de la Comissió Europea per tal que sigui reconeguda com a Entitat Coordinadora del Pacte.

Així, la Diputació de Lleida:

 • Promocionarà el Pacte dels Alcaldes entre els municipis de la província.
 • Donarà suport al finançament de la redacció dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
 • Definirà l’abast i la metodologia dels informes d’avaluació, seguiment i verificació dels objectius del PAES i donarà suport a la seva avaluació.
 • Proporcionarà suport tècnic per a l’organització dels actes de sensibilització als quals obliga el Pacte.
 • Informarà periòdicament la DG ENER de la Comissió Europea sobre els resultats obtinguts en l’àmbit territorial de la província i participarà en l’anàlisi estratègica sobre la posada en marxa del Pacte que proposi la Comissió.

Els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) impliquen un Pla d’Actuacions i Inversions a desenvolupar en el municipi, que poden ser:

– Inversions en eficiència energètica:

 • Enllumenat públic: implantació de sistemes de gestió remota, canvi a tecnologia LED.
 • Gestió de residus: inversió en sistemes de recollida més eficients, optimització de rutes, etc.
 • Aigua: canvis en la xarxa de distribució i en el sanejament per millorar-ne l’eficiència energètica.
 • Climatització de locals públics (ajuntaments, escola, piscines…): amb biomassa, sistemes mixtos de solar tèrmica amb sistemes inverter amb suport geotèrmic, etc.
 • Aïllament tèrmic d’edificis, canvis de finestres, etc.
 • Transport públic.

– Inversions en generació d’energia neta (fotovoltaica, mini eòlica, mini hidràulica, biomassa–centrals de barri).

La inversió generada pot ser pública (amb suport de finançament local, regional i europeu), o mitjançant cooperació publicoprivada.

2015 Resolució Convocatòria subvencions actuacions gestió sostenible de l’energia

En el BOP número 91, de 14 de maig de 2015,  s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions actuacions gestió sostenible de l’energia, anualitat 2015.

1. Resolució subvencions eficiència energètica 2015 (Edicte BOP)
2. Modelatge justificació

2015 Convocatòria subvencions actuacions gestió sostenible de l’energia (Pacte d’Alcaldes) 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha aprovat la convocatòria de subvencions per a l’execució d’actuació destinades a la gestió sostenible de l’energia, anualitat 2015 (BOP núm. 28 de 11 de febrer de 2015). Termini de presentació: fins al 9 de març de 2015.

1. Edicte convocatoria
2. Modelatge sol·licitud subvenció

2015 BASES ESPECÍFIQUES SUBVENCIONS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’ENERGIA 

El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica, en la seva sessió de 20 de novembre va aprovar inicialment les Bases específiques de les subvencions per a l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia (Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses), que es sotmeten a exposició pública (BOP nº 228, de 27 de novembre de 2014)

1. Anunci exposició pública
2. Bases

Subvencions per a actuacions destinades a la Gestió Sostenible de l’Energia 2014 Presentació del Pacte dels Alcaldes (PDF) Model d’acord ple d’adhesió al Pacte (PDF) Formulari adhesió al Pacte (DOC) Document oficial del Pacte dels Alcaldes (PDF) Inventari de referència d’emissions de les comarques lleidatanes (2005) (PDF)
Anys anteriors