Junta de Govern

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Junta de Govern és l’òrgan que facilita assistència al president en el desenvolupament de les seves funcions i que assumeix les atribucions delegades pel Ple de la Diputació de Lleida. Formen part de la Junta de Govern el president, els vicepresidents i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.

La Junta de Govern celebra sessió ordinària setmanalment, concretament els dilluns, i no té caràcter públic.

 

Membres de l’actual Junta de Govern

 

Presidenta

Il·lma. Sra. Rosa Maria Perelló

 

Vicepresidents

Il·lma. Sra. Maria Rosa Pujol
Il.ltre. Sr. Gerard Sabarich
Il·lm. Sr. Jordi Latorre
Il·lm. Sr. Eloi Bergós
Il·lm. Sr. Enric Mir