Subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes 2023-2024

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Convocatòria i bases per la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes, anualitats 2023-2024. 

Documentació a presentar obligatòria:

1.- Sol·licitud: http://tor.diputaciolleida.es/subven_web/subven_esports.aspx

2.- Fitxa tècnica de l’actuació, en què es farà constar:

  1. Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció.
  2. Pressupost que estableixi el cost de l’actuació i la previsió del seu finançament.

3.- Els beneficiaris dels programes A , C i E caldrà que presentin resolució d’inscripció de l’entitat en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya .I els que optin a la condició de beneficiaris del programa D , caldrà que presentin certificat, expedit per òrgan competent, que acrediti l’empadronament a qualsevol municipi de la demarcació de Lleida un mínim de 4 anys anteriors a l’inici del període d’execució.

4.-Estatuts

Documentació acreditativa a presentar només en cas d’ésser primera petició a la Diputació o modificació de les ja presentades en processos anteriors:

  1. Còpia de la targeta d’Identificació fiscal de l’entitat i per a persones físiques el DNI de qui signa la petició.
  2. Document d’Alta de  tercers entitats privades 
  3. Certificat de titularitat entitat bancària

Presentar la documentació per: https://convocatoriaesports.diputaciolleida.cat/

Manual per omplir la sol.licitud

 

Consulta les preguntes més freqüents aquí

Formulari de consultes aquí. Et respondrem el més aviat possible.