Subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes 2020-2021

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Lleida per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques lleidatanes

Descarrega’t el manual orientatiu per sol·licitar la subvenció

Convocatòria 2020-2021

  1. Diligència de la Junta de Govern
  2. Extracte de la convocatòria publicat al BOP

Documentació a presentar:

  1. Enllaç de la Sol·licitud
  2. Fitxa tècnica de l’actuació, en què es farà constar:
    1. Memòria de l’activitat o Programa de l’acció per la qual se sol·licita la subvenció.
    2. Pressupost que estableixi el cost de l’actuació i la previsió del seu finançament.
  3. Resolució d’inscripció de l’entitat

Documentació acreditativa a presentar només en cas d’ésser primera petició a la Diputació o modificació de les ja presentades en processos anteriors:

1.- Dades bancàries:

Juntament amb el document de l’alta a tercers s’ha d’adjuntar el certificat de titularitat bancària.

Document d’alta a tercers

Llistat codi beneficiaris NACE ( informació per omplir l’apartat beneficiari de subvencions de l’alta de Tercers) 

2.- Còpia de la targeta d’Identificació fiscal de l’entitat

—————————————————————

Un cop emplenada la sol·licitud, heu de  presentar-la, juntament amb la resta de documentació complementària, mitjançant la instància genèrica a l’apartat Convocatòria Esports 2020-2021 de l’apartat Tràmits electrònics de la Seu Electrònica de la Diputació de Lleida

Podeu dirigir un correu electrònic a esports@diputaciolleida.cat  amb el vostre nom, telèfon i consulta, i se us respondrà el més aviat possible

Despeses subvencionables:

Es considera despesa subvencionable la despesa corrent, no d’inversió, que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes Bases.