Pla d’Arrendaments i Subministraments 2017-2018-2019

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases reguladores del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la
Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 (PDF)

Estudi del repartiment de les subvencions (PDF)
Convocatòria del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la
Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 (PDF)

Sol·licitud telemàtica

Compte justificatiu Programa d'Arrendaments i Subministraments 2017, 2018 i 2019 (PDF) Declaració responsable d'obligacions. (DOC)