Sol·licitud de permís d’obres, instal·lacions i/o ús en zona d’influència de carreteres

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció

Donar llicència a totes les actuacions en zona d’influència de carreteres per controlar que es compleixi la normativa vigent.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol ciutadà que necessiti dur a terme actuacions en zona d’influència de carreteres.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat per mitjà d'un formulari normalitzat (DOC)

Procediment

Adreçant la sol·licitud a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Lleida, juntament amb la resta de documentació requerida, trametent-la al Servei de Vies i Obres (Rambla de Ferran, núm. 18, 25007 Lleida).