Documentació relacionada

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

5.1. Existència i localització de còpies

S’han realitzat còpies en microfilm que es troben al mateix Arxiu de:

  • Llibres d’actes del Ple
  • Llibres de decrets de Presidència

5.2. Documentació relacionada

  • Documentació original de la Secció del Cadastre a l’Arxiu Històric Provincial
  • Documentació de diferents Juntes a l’Arxiu Històric Provincial
  • Documentació de pressupostos als diferents municipis de la província
  • Documentació de centres i institucions benèfiques a l’Arxiu Municipal

5.3. Bibliografia

HUGUET HUGUET, Ramona i ROMAN RIS, Marià. Un passeig per la Diputació de Lleida. Lleida, 2001.
SOL AGUDO, Santiago, CERVERA GODIA, Violant, IBARS CHIMENO, Teresa. El patrimoni cultural de la Diputació de Lleida. Lleida, 2002.
SOL AGUDO, Santiago, CERVERA GODIA, Violant, IBARS CHIMENO, Teresa, MARTÍNEZ SOPENA, Pilar. “El sistema de gestió de la documentació i la informació de la Diputació de Lleida”. Lligall 24. Barcelona, 2005.
SOL AGUDO, Santiago, CERVERA GODIA, Violant, IBARS CHIMENO, Teresa, MARTÍNEZ SOPENA, Pilar. “El sistema de gestión de la documentación y de la información de la Diputación de Lleida”. Tabula 8. Salamanca, 2005.