Visors de mapes

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida, a través de la seva Àrea de Noves Tecnologies, posa a disposició dels ajuntaments diferents eines informàtiques que faciliten la gestió de la informació i les dades municipals.

Una de les eines que exemplifiquen aquest servei és el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades que la corporació facilita a tots els ajuntaments de la demarcació.

L’eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures i xarxes i serveis, entre altres. Aquestes dades estan gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Lleida, de forma que la informació es posa a l’abast dels usuaris municipals i del ciutadà amb una actualització permanent.

La Diputació de Lleida ha digitalitzat el 100 per cent del territori, de forma que tots els municipis, poblacions i EMD disposen de la seva cartografia digital.

Accés al SITMUN - Per escriptori Accés al SITMUN - Per a mòbil

 

Accés públic

Si entreu al SITMUN a través de l’opció Accés públic, sense introduir usuari ni contrasenya, podreu visualitzar la cartografia bàsica de tota la província. De totes maneres, la visualització d’algunes cartografies sols és accessible a través de l’accés restringit (ex: parcel·lari, xarxa elèctrica, etc.).

 

Accés restringit

L’accés al SITMUN per part dels usuaris dels ens locals adherits a la Xarxa Local SITMUN es fa mitjançant usuari/contrasenya a l’apartat Accés restringit. Aquest accés permet visualitzar totes les cartografies disponibles del municipi corresponent. En cas que hagueu oblidat l’usuari i/o la contrasenya, només ens heu d’enviar un correu electrònic indicant-nos-ho i us tornarem a enviar la informació necessària. Cal tenir en compte que les cartografies a nivell municipal poden no estar disponibles per a tots els municipis de la província.