Serveis WMS

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Geoserveis

Un servei web és una col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-se informació sense haver-la d’emmagatzemar en local.

Un geoservei és un servei web específic que retorna informació amb component geogràfica, permetent l’accés a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels organismes productors, d’una forma estàndard i a través de qualsevol aplicació compatible. Per a la generació i utilització dels geoserveis s’utilitzen llenguatges i protocols estàndards, definits per l’Open Geospatial Consortium (OGC).

Des del portal IDELleida es posa a l’abast dels diversos usuaris (ajuntaments, altres entitats, empreses, ciutadans) la informació cartogràfica elaborada per la Diputació, a través de l’especificació WMS definida per OGC.

Cartografia topogràfica urbana 1:1000

Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de diferents nuclis de la província de Lleida, elaborada des de l’any 2002 i actualitzats  en cicles màxims de 4 anys.

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/topo1m/wms?request=getcapabilities

Relació de serveis amb cartografia no disponible en tots els municipis

Elements urbans

Mobiliari, contenidors, comunicacions, senyalització, tapes registre…

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/mobiliari/wms?request=getcapabilities

Portaler

Xarxa de vialer (eixos de carrer)  i adreces de portals (portaler)

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/carrerer/wms?request=getcapabilities

Planejament urbanístic Diputació de Lleida

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/planejament/wms?request=getcapabilities

Patrimoni Cultural

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/pc/wms?request=getcapabilities

Serveis i Equipaments

GetCapabilities: http://oden.diputaciolleida.es/geoserver/se/wms?request=getcapabilities