Gabinet de presidència

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Coordinació General. Coordina i supervisa l’aplicació i el funcionament de les accions vinculades a l’execució del pressupost de la corporació, tant pel que fa al seu funcionament intern com extern, a través de la col·laboració amb altres institucions de govern. Coordinadora General: Cèlia Argilés Andrés

Àrea de Planificació Estratègica i relacions Institucionals. Coordina la gestió dels diferents expedients que requereixen resolucions per part dels òrgans de govern de la corporació i les relacions externes de la Diputació amb altres institucions. Directora de Planificació Estratègica i relacions Institucionals: Laia Pérez Altisent.

Assessora l’àrea: Divina Farreny Justribó, en les tasques d’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucionals. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions del territori de Lleida. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per la Presidència. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de la Diputació de Lleida. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol i difusió de la Presidència. Assessorament en la definició i supervisió de l’agenda de la Presidència.

Àrea de Comunicació. S’encarrega de la comunicació corporativa i de les relacions de la Diputació amb els mitjans de comunicació. Assisteix els municipis en matèries de premsa i supervisa i elabora dossiers de premsa per a l’àrea de presidència. Cap de Comunicació: Ignasi Calvo. Assessora de Comunicació: Mireia Pomar i Natal.

Relacions Interdepartamentals. Supervisa les col·laboracions de la institució amb diferents entitats i associacions sense ànim de lucre. Assessor de Relacions amb Entitats i Associacions.

Relacions amb el Món Local. Coordina diferents programes d’inversions que tenen com a destinataris els municipis. Assessors de Relacions amb el Món Local: Marc Barbens i Casals. Òscar Martínez i Agustí.

Protocol. Coordina l’agenda d’actes públics de la institució. Té cura de la representativitat del president i dels diputats en els esdeveniments o actes on participa la Diputació de Lleida.

Parc Mòbil. Centralitza els vehicles que presten serveis de conservació de carreteres, trasllat de material i funcions de representació institucional, entre altres.

Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Diputació (PDF)

Majordomia. En formen part els ordenances, que s’ocupen de l’atenció al públic i les visites, així com dels operaris que duen a terme tasques de manteniment.