Complex de la Caparrella

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’assistència benèfica i sanitària va ser, abans de ser transferida a la Generalitat de Catalunya, una de les funcions més representatives de la Diputació. No obstant això, el precari estat en què es trobaven els seus edificis, la manca de dispensaris per a l’assistència ambulatòria –necessaris per a una detecció precoç de les malalties– i la manca de centres adequats d’atenció mèdica en règim extern provocaven importants deficiències.

Per aquest motiu, l’any 1971 la Diputació de Lleida adquirí sis finques contigües situades a les partides de la Caparrella i de Malgovern del terme de Lleida, la superfície de les quals era de més de 30 ha, per tal de construir-hi un complex assistencial amb “una clara finalitat social, assistencial i sanitària”, que donés cabuda a totes les seves necessitats provincials.

El complex havia de constar de tres zones diferenciades –una zona hospitalària, una zona residencial i una altra d’educativa–, on s’havien d’emplaçar els següents recintes: l’hospital psiquiàtric provincial, l’hospital general, una residència d’ancians, la maternitat provincial –amb l’escola primària i secundària–, una residència per al personal, les escoles especials, els tallers de formació professional i els serveis complementaris –centre cívic, central tèrmica, bugaderia, zones esportives, dipòsit de cadàvers, zones de laborteràpia…

Les primeres obres que es van començar a realitzar, i les úniques que es van finalitzar, van ser les de l’hospital psiquiàtric, iniciades el 18 d’agost de 1975. Les obres, pressupostades inicialment en 373.878.629 ptes, es van acabar l’any 1982 i tingueren un cost de gairebé 600 milions de pessetes. Tanmateix, els nous corrents de psiquiatria i l’elevat cost de manteniment de l’hospital van fer inviable la seva posada en funcionament.

Des d’aleshores ençà, s’ha intentat trobar noves utilitats a les instal·lacions i als terrenys de la Caparrella i a partir de 1985 s’han iniciat tot un seguit de segregacions i de cessions a diferents organismes, institucions i entitats. Actualment, el Complex de la Caparrella allotja les instal·lacions de l’INEFC, l’Escola d’Hosteleria de la Generalitat, l’Institut Gaudí de la Construcció, la Federació de Tennis i l’Institut de Formació Professional “La Caparrella”, entre altres.

La Diputació també hi ha donat cabuda a alguns dels seus serveis, com ara:

  • La Gerència del complex
  • El Servei de Manteniment
  • El Servei d’Arts Gràfiques
  • Les Escoles Especials
  • El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI) de Lleida

 

Pla Integral del Complex de la Caparrella (PDF)