Exercici 2017

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pressupost 2017 de la Diputació de Lleida és de 112 M€ i té tres objectius prioritaris:

Compromís social

Suport permanent al món local

Rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics

Concretament, els comptes destinen 43,5 M€ a transferències directes als ajuntaments i els consells comarcals. Així mateix, una quantitat important directa a les persones, també mitjançant el suport a 1.200 entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats en tot l’àmbit de les comarques de Lleida.

L’equip de Govern ha preparat un projecte de pressupost consolidat superior de 112.951.587,48€ -9,2M€ més que l’actual- que integren part d’un nou Pla extraordinari de 30M€ extra per als exercicis 2017 i 2018.

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2017 dades consolidades Diputació i Organismes (PDF)

Documentació genèrica

Bases d'Execució del Pressupost General 2017 (PDF)