Exercici 2016

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pressupost 2016 de la Diputació de Lleida és de 103 M€ i té tres objectius prioritaris:

Compromís social

Suport permanent al món local

Rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics

Concretament, els comptes destinen 40 M€ a transferències directes als ajuntaments i els consells comarcals. Així mateix, una quantitat important directa a les persones, també mitjançant el suport a 1.200 entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats en tot l’àmbit de les comarques de Lleida.

En 4 anys la institució ha rebaixat el deute en 36M d’euros i que aquesta millora històrica permetrà en aquest mateix mandat, que l’equip de govern pugui plantejar la recerca de nous recursos per facilitar línies extraordinàries de suport als ajuntaments que poden compensar el finançament del PUOSC

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2016 dades consolidades Diputació i Organismes (PDF)

Documentació genèrica

Bases d'Execució del Pressupost General 2016 (PDF)