Exercici 2014

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El pressupost 2014 de la Diputació de Lleida és de 102 M€ i té tres objectius prioritaris:

Compromís social

Suport permanent al món local

Rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics

Concretament, els comptes destinen 38,3 M€ a transferències directes als ajuntaments i els consells comarcals. Així mateix, 5,8 M€ són per a accions socials, als quals se sumen els 4,9 M€ que la corporació destinarà a les més de 1.200 entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats en tot l’àmbit de les comarques de Lleida.
La nova política de reajustaments i de centralització de la despesa interna en aspectes com lloguers, assegurances diverses, material i subministraments han fet possible una rebaixa de 2 M€ i, pel que fa a les carreteres de la Diputació, se’n prioritza la conservació i el manteniment.
La Diputació de Lleida també aporta 3.931.629 euros al Pla General del PUOSC i 1.500.000 euros al Pla Específic, el qual continuarà donant suport als ajuntaments i consells comarcals.

El pressupost mostra també una clara corresponsabilitat institucional i de país, amb partides com llars d’infants, transport escolar no obligatori i actes programats amb motiu del Tricentenari i la Mancomunitat de Catalunya.

Rebaixa històrica en els comptes de la institució

El 2014 la institució ha disminuït el seu deute en 8.816.192,68€, la qual cosa situa la corporació en un nivell d’endeutament del 56,01%, indicador que està per sota del 75% que estableix com a màxim la llei.

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2014 dades consolidades (PDF) Detall despeses Diputació 2014 (PDF) Detall despeses Promeco 2014 (PDF) Detall despeses OAGRTL 2014 (PDF) Detall despeses IEI 2014 (PDF) Detall despeses Turisme 2014 (PDF) Detall ingressos Diputació 2014 (PDF) Detall ingressos Promeco 2014 (PDF) Detall ingressos OAGRTL 2014 (PDF) Detall ingressos IEI 2014 (PDF) Detall ingressos Turisme 2014 (PDF)

Documentació genèrica

Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària (PDF) Bases d'Execució del Pressupost General 2014 (PDF) Informe pressupost 2014 (PDF) Informe econòmic i financer Pressupost 2014 (PDF) Informe regla despesa 2014 (PDF) Memòria pressupost 2014 (PDF)

Estat d’execució del pressupost

A data 30 de setembre (PDF) A data 30 de juny (PDF) A data 31 de març (PDF)

Acompliment de la Llei de Morositat

Quart trimestre de 2014: Diputació (PDF) Tercer trimestre de 2014: Diputació (PDF) Segon trimestre de 2014: Diputació (PDF) Primer trimestre de 2014: Diputació (PDF)

Període mig de pagament a proveïdors

Desembre de 2014: Diputació (PDF) Novembre de 2014: Diputació (PDF) Octubre de 2014: Diputació (PDF) Setembre de 2014: Diputació (PDF)

Informació comptable i pressupostària 2012

Indicadors pressupostaris / Indicadors relacionats amb els ingressos i les despeses de la Diputació (PDF) Indicadors financers / Indicadors relacionats amb els ingressos i les despeses de la Diputació (PDF)

Modificacions pressupostàries aprovades per Ple

Modificacions pressupostàries Ple Març 2014 (PDF) Modificacions pressupostàries Ple Maig 2014 (PDF) ”Modificacions (PDF) ”Modificacions (PDF) ”Modificacions (PDF)