Exercici 2013

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Detall de previsions pressupostàries

Pressupost 2013 dades consolidades (PDF) Detall despeses Diputació 2013 d (PDF) Detall despeses Promeco 2013 d (PDF) Detall despeses OAGRTL 2013 2 (PDF) Detall despeses IEI 2013 F (PDF) Detall ingressos Turisme 2013 F (PDF) Detall ingressos Promeco 2013 d (PDF) Detall ingressos OAGRTL 2013 2 (PDF) Detall ingressos IEI 2013 F (PDF) Detall ingressos Diputació 2013 F (PDF) Detall despeses Turisme 2013 F (PDF)

Documentació genèrica

BEP 2013 V1 (PDF) Informe pressupost 2013 (PDF) Informe eco fin Pressupost 2013 (PDF) Informe estabilitat pressupost 2013 (PDF) Informe regla despesa 2013 (PDF) Memòria pressupost 2013 (PDF)

Estat d’execució del pressupost

A data 30 de setembre (PDF) A data 30 de juny (PDF) A data 1 de març (PDF)

Acompliment de la Llei de Morositat

Primer trimestre: Diputació (PDF) Primer trimestre: IEI (PDF) Primer trimestre: OAGRTL (PDF) Primer trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Primer trimestre: Patronat de Turisme (PDF) Segon trimestre: Diputació (PDF) Segon trimestre: IEI (PDF) Segon trimestre: OAGRTL (PDF) Segon trimestre: Promoció Econòmica (PDF) Segon trimestre: Patronat de Turisme (PDF) Tercer trimestre: Diputació (PDF) Quart trimestre: Diputació (PDF)