Junta de Govern

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Junta de Govern és l’òrgan que facilita assistència al president en el desenvolupament de les seves funcions i que assumeix les atribucions delegades pel Ple de la Diputació de Lleida. Formen part de la Junta de Govern el president, els vicepresidents i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.

La Junta de Govern celebra sessió ordinària setmanalment, concretament els dilluns, i no té caràcter públic.

 

Membres de l’actual Junta de Govern

 

President

 

Vicepresidents