Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic 2016-2019

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques i convocatòria per a la formulació del Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019 (PDF) Convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019 (PDF) Sol·licitud telemàtica Edicte d’atorgament de subvencions del Pla d’inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019 (PDF)

Justificació

Certificat administratiu de la contractació (DOC)

Aquest certificat només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99 € (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles (Capítol 7) (INVERSIONS), i 14.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments (Capítol 4) (ACTIVITAS, MANTENIMENT, ETC.)

Compte justificatiu simplificat (DOC) Compte justificatiu (DOC) Certificat d'obres (DOC) Declaració responsable sobre publicitat (DOC)