Vistiplau de la Generalitat a tres projectes FEDER de la Diputació de Lleida

El pressupost aprovat entre els tres projectes és de 8.154.357,28 €, la qual cosa representa una captació de fons FEDER de 4.077.178,64 €

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va aprovar, amb data 7 de juny, tres projectes FEDER presentats per la Diputació de Lleida (Camins tradicionals dels Pirineus, Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni, i Paisatges de Ponent) amb un pressupost de 8.154.357,28 €, un fet que representa una captació de fons FEDER de 4.077.178,64 €.

Concretament, el projecte ‘Camins tradicionals dels Pirineus’ consisteix en aprofitar la xarxa de camins tradicionals de forma que vertebri el senderisme en les comarques pirinenques, connectant els nuclis de població, dinamitzant la seva economia i relligant tots els territoris, així com la realització d’obres de restauració, adequació i valorització d’infraestructures relacionades amb la xarxa. Beneficia les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran, el Solsonès i part de la Noguera. L’import elegible del projecte es de 1.750.250,99 €, i el cofinançament de FEDER serà de 875.125,49 €.

Pel que fa al projecte ‘Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni’, consisteix en posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el camí de Sant Jaume al seu pas per Catalunya i, concretament, en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs. Es preveuen 20 intervencions en el patrimoni de 17 municipis i accions de promoció i gestió del trajecte. L’import elegible del projecte és de 2.465.485,91 €, i el cofinançament de FEDER serà de 1.232.742,95 €.

Per últim, el projecte ‘Paisatges de Ponent’ consisteix en valoritzar el patrimoni natural i cultural de cinc àmbits d’actuació: el Canal d’Urgell, la Noguera Baixa, els Paisatges de l’Aigua (nord del Segrià), els Paisatges de l’Oli (les Garrigues) i el Segrià Sec. En total, es preveuen 90 actuacions en 55 municipis, essent l’import elegible del projecte de 3.968.620,33 €, i el cofinançament de FEDER de 1.984.310,16 €.

Pel que fa al període 2015-2019, a la demarcació provincial de Lleida s’han aprovat 95 operacions de FEDER per un volum de despesa elegible d’uns 45,5 M€, la qual cosa ha implicat la captació de 22,7 M€ de fons FEDER. D’aquestes, 7 operacions són de gestió directa de la Diputació de Lleida, representant una inversió elegible de 15,3 M€ i la mobilització de 7,6 M€ de fons FEDER.

La resta d’operacions (88) són d’altres administracions (ajuntaments, consells comarcals) o entitats (universitat, centres tecnològics, associacions sense ànim de lucre), i reben assistència tècnica per part del Patronat de Promoció Econòmica i suport econòmic per part de la Diputació de Lleida per un total d’uns 7 M€.

Lleida, 12 de juny de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat