Oferta cultural de l’IEI

Cultura

(11-07-2014)

Amb la ferma voluntat de donar corda al motor econòmic de la cultura, la Diputació de Lleida ha recuperat l’Oferta Cultural de l’IEI.

Un catàleg amb prop de 400 grups d’una trentena de sectors artístics i culturals de les terres de Lleida. L’existència de l’Oferta Cultural té dues raons de ser bàsiques: que els principals beneficiaris són joves (artistes, actors, creadors…) de les comarques de Lleida, d’edats compreses entre els 20 i 30 anys; i que, amb el suport de la corporació, els ajuntaments i els consells comarcals poden oferir un producte artístic i de qualitat.

La bona acollida de l’Oferta Cultural de l’IEI és ben visible a hores d’ara, ja que s’arriba al centenar de contractacions anuals de grups i artistes d’arreu de les comarques de Ponent.