Lleida és nom de Dona: Rouse Sans Twose

Igualtat

Rose Sans Twose, des d’una mirada jove i enèrgica, ens explica la importància de tenir en compte la diversitat i com la interseccionalitat de les discriminacions crea múltiples nivells d’injustícia.  “Tothom forma part del feminisme, perquè tothom és víctima del masclisme i del patriarcat”