Hospital Arnau de Vilanova

Serveis per al món local

(29-06-2014)

D’acord amb les competències que li són assignades per llei i en coordinació amb els ens locals i la Generalitat, la Diputació de Lleida porta a terme una important acció en matèria de Salut Pública.

En concret, i pel que fa la Xarxa hospitalària, finança actuacions per millorar instal·lacions i renovar l’equipament mèdic de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. De mitjana, la inversió és de gairebé 6 milions d’euros i les actuacions s’aproven en el marc de la comissió de salut, creada amb aquest objectiu.