Entrevista amb el President

Diputació

Joan Reñé i Huguet és president de la Diputació de Lleida des de l’11 de juliol de 2011. Els seus orígens polítics entronquen en la militància agrària, cultural i nacionalista de la comarca del Pla Urgell de finals del franquisme. Alcalde de Fondarella per CDC des de l’any 1987, participà activament en la creació de la comarca del Pla d’Urgell, d’acord amb la nova realitat social, geogràfica i econòmica dels 16 pobles que la integren.

Ha estat president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell durant tres legislatures (període 1995-2011) i membre de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell. En representació de l’ACM, ha format part del consell, la junta i la comissió de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Fons de Gestió de Residus de l’Agència Catalana de Residus i de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya des de l’any 2010 fins al seu nomenament com a president de la Diputació de Lleida, ha compaginat la dedicació política amb l’activitat professional en empreses dels sectors agrícola, ramader i agroindustrial.

Es defineix com un municipalista compromès. I així és també la seva gestió al capdavant de la Diputació de Lleida.