Es Bòrdes i Aspa

Serveis per al món local

(03/06/2014)

A tan sols 20 quilòmetres de la capital, el municipi d’Aspa, al Segrià, visualitza la importància que tenen, per a un municipi de 250 habitants, la cooperació i coordinació institucionals en l’atenció als petits municipis i, en definitiva, en el desenvolupament de tot el món local.
D’altra banda, el municipi aranès d’Es Bòrdes, enmig de les Valls del Joèu i de la Garona, és una d’aquelles poblacions de l’Aran i el Pallars Sobirà que l’any 2013 van veure com els fenòmens naturals poden capgirar, de cop i volta, la vida ciutadana i la fesomia dels municipis, ja que s’hi va registrar una riuada de proporcions excepcionals.