Amortització del deute

Serveis per al món local

(15-06-2014)

Sota la presidència de Joan Reñé, la Diputació de Lleida ha sanejat els comptes de la institució a nivells històrics. L’endeutament s’haurà rebaixat en 27 milions d’euros al final de mandat. A hores d’ara, la corporació lleidatana se situa entre les institucions que millor s’ajusten als preceptes que estableix la llei. Aquest equilibri entre ingressos i despeses és fruit d’una política i una gestió que es basa en la contenció i l’optimització de recursos.

L’amortització també va acompanyada d’una disminució del temps de pagament de les factures als proveïdors. L’objectiu de la corporació és situar-se encara més per sota del termini màxim de 60 dies de pagament que estableix la llei.