Valoració de la sentència del TSJC sobre el reglament lingüístic de la Diputació de Lleida

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha qualificat de “mínims” els efectes que la sentència del TSJC tindrà en l’ús del català a la Diputació de Lleida atès que “són modificacions molt puntuals sobre alguns dels articles del reglament lingüístic que no impedeixen l’ús normal i habitual de la llengua catalana”.
Convivència Cívica havia sol•licitat la nul•litat de 20 articles del reglament i la sentència ha estimat el recurs en 5 d’ells, en alguns casos, en els seus apartats i en l’ús del terme “preferent”.
Així mateix, Reñé ha destacat que es mantenen íntegrament articles que estableixen que els expedients administratius s’han de tramitar en llengua catalana.
La sentència del TSJC també considera que l’associació no té legitimació per plantejar les seves pretensions en tot allò que fa referència a la utilització del català com a llengua habitual en la Diputació de Lleida, com a llengua emprada per a la seva relació amb diferents col•lectius, en la redacció de documents públics i en la comunicació interadministrativa.
“A la Diputació, el català fa més de 20 anys que és la llengua habitual i mai no hi ha hagut cap queixa ni reclamació perquè s’atengui en castellà”, ha recordat Reñé que ha afegit que la institució valora presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat