Unanimitat per tercer any consecutiu en l’aprovació del pressupost

ORIple_desembre_votacio_per_unanimitat_001_vr_editora_2_6191_0_1

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha destacat l’elevat grau de responsabilitat de tots els grups polítics en l’aprovació d’aquest pressupost “totalment encarat a cobrir les necessitats dels ajuntaments de les comarques lleidatanes”

Per tercer any consecutiu d’ençà del seu mandat, Reñé ha sumat la unanimitat de l’oposició (PSC, ERC i PP) en el pressupost elaborat per l’equip de govern (CiU i CDA) a la Diputació de Lleida.

El president ha agraït la responsabilitat de tots els grups que han donat suport a uns comptes de 102M€ que tenen tres objectius prioritaris: el compromís social, el suport permanent al món local i la rebaixa de l’endeutament i la despesa corrent de l’ens a nivells històrics.

Concretament, els comptes destinen 38,3M€ a transferències directes als ajuntaments i els consells comarcals. Així mateix, 5,8M€ són per accions socials, als que se sumen els 4,9M€ que destinarà la corporació a les més de 1.200 entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats que reverteixen des de diferents àmbits a les comarques lleidatanes.

La nova política de reajustaments i de centralització de la despesa interna en aspectes com lloguers, assegurances diverses, material i subministres han fet possible una rebaixa de 2,4M€ i pel que fa a les carreteres de la Diputació s’ha prioritzat la seguretat vial amb una aposta per la conservació i el manteniment de les vies, que serà de 5,5M€.

La Diputació de Lleida també aportarà 3.931.629 euros al Pla General del PUOSC i 1.500.000 euros al Pla Específic, que continuarà donant suport als ajuntaments i consells comarcals

El pressupost mostra també una clara corresponsabilitat institucional i de País, amb partides com llars d’infants, transport escolar no obligatori i actes programats amb motiu del Tricentenari i la Mancomunitat de Catalunya, de la qual dilluns es complirà 100 anys de l’adhesió de la Diputació de Lleida a aquest projecte considerat embrió d’Estat.

Durant la seva intervenció abans de la votació del pressupost, Reñé ha destacat “el gran nivell de responsabilitat” que han demostrat tots els grups polítics amb l’aprovació del pressupost que el govern ha elaborat. “La responsabilitat ha passat per davant de les diferències que com a grups polítics tenim”, ha puntualitzat.

El president de la Diputació de Lleida ha afegit que “és un mèrit de tots haver estat capaços per tercer any consecutiu de posar-nos d’acord en un clar exercici de responsabilitat i generositat”. “Tots plegats hem fet un bon exercici de cara a la ciutadania unint esforços per donar el màxim suport als municipis”, ha indicat Reñé.

El pressupost manté l’aposta per la promoció i projecció de les terres de Lleida, especialment amb el projecte “Perseguits i salvats” i la commemoració dels 25 anys de la marca Ara Lleida. Els comptes de la Diputació de Lleida estan suficientment sanejats per preveure que el Ministeri d’Hisenda ho permetrà.

De fet, la Diputació de Lleida és la que té menys deute de tot Catalunya, segons dades 2012 del mateix ministeri. El pressupost per 2014 preveu una disminució de l’endeutament de la institució en 8,6M€, la qual cosa situaria la corporació en un nivell d’endeutament d’entre el 57 i el 60%, indicador que està per sota del 75% que estableix com a màxim la llei i que suposa una rebaixa històrica en els comptes de la institució

I pel que fa als organismes i patronats de la corporació pràcticament es mantenen les mateixes partides que al pressupost de l’any anterior.

Delegació de la gestió i recaptació dels tributs

El ple d’aquest mes de desembre ha aprovat la delegació a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la gestió i recaptació d’impostos i taxes d’una catorzena de municipis.

Concretament el ple ha aprovat l’acceptació de la delegació efectuada pels ajuntaments d’Almacelles, Cervera i Vielha e Mijaran a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de les sancions de la Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

També s’ha aprovat l’acceptació de la delegació efectuada pels consistoris de Sant Ramon, Ivars de Noguera i Senterada a l’OAGRTL en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Finalment, el ple ha aprovat la delegació dels ajuntaments de Alcanó, Castellserà, Camarasa, Llavorsí, Montgai, Senterada, Tarrés i Balaguer a l’OAGRTL per la gestió i recaptació de diferents impostos i taxes.

Altres punts aprovats

Pel que fa a l’àmbit de Salut Pública, el ple ha donat llum verda al conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i la Diputació de Lleida, per a l’obra i l’equipament tecnològic de la sala d’intervencionisme vascular de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Mitjançant aquest conveni, la corporació aporta una subvenció de 1.013.459 euros per la Sala d’Intervencionisme Vascular que es concreta en 650.459 euros per equipament i 363.000 euros per les obres d’adequació.

Igualment ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i el Servei Català de la Salut, per fomentar les activitats de recerca hospitalària a Lleida. Es tracta del conveni que regula la incorporació del personal investigador al Programa Post-Mir 2013 i que permet l’ampliació del període de vigència del conveni de l’1 de juny de 2013 al 30 de novembre de 2014.

Finalment, ha aprovat l’addenda complementària al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Linyola, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi de Linyola, que permet ampliar el termini d’execució i justificació de l’obra fins a 31 de desembre de 2014.

El darrer ple de la Diputació de Lleida d’aquest 2013 també ha donat llum verda a l’alienació, per venda directa, d’una parcel·la sobrera de l’antiga carretera LV-9137, de la C-26 a Rubió, al terme municipal de Foradada que es troba en desús i al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, per a la cessió d’ús d’un local.

Lleida, 20 de desembre de 2013

Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol 
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat