Una vintena d’actuacions de la Diputació a l’Aran i al Sobirà pels danys dels aiguats en equipaments públics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Comissió Informativa de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida donarà compte en la reunió d’aquest dilluns de totes les actuacions d’emergència que la institució ha dut a terme a les comarques de la Val d’Aran i del Pallars Sobirà arran dels danys provocats pels aiguats del passat mes de juny.

La relació d’assistències és la següent:

1. Assistència tècnica a la EMD d’Aubèrt. Informe tècnic. Protecció habitatge i reposició de vial al carrer Prats de Mont d’Aubèrt, motivat per la crescuda del riu Garona al seu pas per la població (Aran). PEC: 317.677,94 euros

2. Assistència tècnica a l’Ajuntament d’Es Bòrdes. Informe tècnic. Valoració de les obres de reconstrucció del pont d’Arró, destruït per la riuada del riu Garona -juny 2013- a És Bòrdes (Aran). PEC: 1.007.930,00 euros.

3. Assistència tècnica l’Ajuntament d’Espot. Informe tècnic. Valoracions dels danys del riu Escrita al seu pas pel municipi d’Espot -juny 2013- (Pallars Sobirà) PEC: 821.156,41 euros

4. Assistència tècnica l’Ajuntament de Naut Aran. Informe tècnic. Valoracions dels danys produïts pel riu d’Aiguamòg a la pista forestal de la seva ribera -juny 2013- (Aran) PEC: 580.741,62 euros.

6. Assistència tècnica l’Ajuntament de Naut Aran. Informe tècnic. Valoracions dels danys produïts pel riu Valarties a la pista forestal de la seva ribera -juny 2013- (Aran) PEC: 1.965.877,48 euros.

7. Assistència tècnica l’Ajuntament de Bossòst. Informe tècnic. Valoracions de danys produïts al carrer Sant Jaume, entre els números 15 al 25. PEC: 500.000,00 euros.

8. Actuacions d’emergència. Obres d’endegament del riu Garona. Protecció de vials i edificacions a la zona de la serradora al municipi de Bossòst (Aran). PEC: 4.500,00 euros.

9. Actuacions d’emergència. Obres de construcció d’un atall de protecció i canalització del riu Garona al carrer Sant Jaume, entre els números 15 i 25, a Bossòst Aran) PEC: 99.603,85 euros.

10. Assistència tècnica a l’Ajuntament de Bossòst. Informe tècnic. Crescuda del riu Garona al juny de 2013. Valoració de les obres de reconstrucció pels danys produïts al carrer Sant Jaume. PEC: 400.000,00 euros.

Servei de Vies i Obres

14. Informe tècnic. Valoració construcció murs d’endegament del riu Garona al seu pas pel Pont d’És Bòrdes. LV-6001.

15. Assistència tècnica a l’Ajuntament de Les. Projecte constructiu de reconstrucció de la passarel·la per a vianants sobre el riu Garona a Les (Aran) (PR 2013/01214 10/07/2013)

16. Actuacions d’emergència. Obres de protecció i estabilització del marge dret del riu Noguera Pallaresa. Travessera urbana de Llavorsí. PEC: 10.593,73 euros.

17. Projecte reduït. Reforçament del ferm i obres complementàries. LV-5004, de la C-13 a Espot. PEC: 241.772,86 euros.

Servei d’Enginyeria

18. Assistència tècnica. Informe valorat de la reposició i/o reconnexió de l’enllumenat públic de Era Bordeta de Vilamòs.

19. Assistència tècnica. Projecte reduït. Reposició de serveis i pavimentació del carrer de Era Bordeta.

20. Assistència tècnica. Projecte reduït. Reparació de la captació d’aigües de Vilamòs.

21. Assistència tècnica. Projecte reduït. Reposició del subministrament en baixa tensió a Pont d’Arró a Es Bòrdes.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat