Turistes i excursionistes van generar 960M€ a les comarques de Lleida l’any 2014

Reñe_dades_turisme_001_SLI

La Diputació de Lleida ha presentat aquest divendres un dels primers estudis que ha encarregat a la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya per disposar de dades actualitzades sobre el sector, i ho ha fet coincidint amb la nova direcció al Patronat de Turisme, que anirà a càrrec de Juli Alegre.

A la presentació hi ha assistit el president de la Diputació, Joan Reñé, i el vicerector de la UdL, Francesc Garcia, juntament amb el nou director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, que han coincidit en la importància d’aquesta col•laboració institucional per a un sector estratègic per a l’economia de Lleida.

“Creiem que és imprescindible obtenir dades objectives per tal d’avaluar la situació actual del sector turístic i així planificar amb les majors garanties d’èxit les polítiques promocionals”, ha dit Reñé. La Càtedra està finançada per la Diputació de Lleida amb una aportació anual de 30.000 euros.

Reñé ha afegit que “cal fer un pas endavant” per tal d’aportar un valor sentimental a l’amplia oferta turística més tangible de les comarques lleidatanes, “com ho és el tarannà de la nostra gent i la nostra forma de viure, que també són elements atractius per determinats col•lectius”.

L’estudi fa un anàlisi sobre el sector turístic a la demarcació de Lleida durant l’any 2014 i senyala com a dades interessants que 2.635.000 turistes van pernoctar com a mínim una nit i que el volum d’ingressos es van situar en els 960M€ durant aquell any.

A més, també fa referència als 5.892.000 excursionistes catalans i estrangers que van visitar les terres de Lleida, informació que es considera una novetat fins a la data. En aquest sentit, Juli Alegre ha explicat que turista es considera el visitant que pernocta a diferència de l’excursionista i ha destacat l’increment detectat en el nombre de turistes estrangers i també del nombre de turistes que atrauen les comarques de la plana.

Pel que fa la procedència dels turistes, van créixer en 9,1% els visitants procedents de l’Estat espanyol, un 6,8% el d’altres països estrangers, mentre el nombre de visitants catalans es va reduir un 2,2%. Pel que fa al territori, els Pirineus i la Val d’Aran van concentrar clarament la major part dels turistes que va rebre la demarcació de Lleida.

En termes generals, l’any 2014 va ser positiu per a la demarcació de Lleida, tant pel que fa al nombre de visitants, com pel que fa als ingressos i a l’ocupació, que en els tres casos ha estat superior a l’any 2013, segons ha assegurat Francesc Garcia.

L’estudi també informa que:

 • Hi ha 2.224 establiments turístics de mercat amb 59.600 places (dades dels mesos de maig/juny de 2015) a les comarques de Lleida. Les segones residències que sumen 146.000 places més. Tot plegat suposa que el turisme lleidatà compta amb 205.000 places turístiques.
 • Durant l’any 2014 es van comptabilitzar un total de 980.000 viatgers en
  els diversos establiments turístics de mercat lleidatans controlats per l’administració: hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats.
 • Això suposa un important creixement del 4,2% respecte a l’any 2013, un valor lleugerament superior a la mitjana catalana. Destaca, sectorialment, el notable dinamisme de les cases rurals que van registrar un creixement anual del 33%.
 • En el conjunt d’hotels, càmpings, cases rurals i apartaments regulats durant l’any 2014 es van sumar 2.363.000 pernoctacions, suposant un creixement anual del 5,9%. L’estada mitjana va ser de 2,4 nits per viatger, força per sota dels valors que s’assoleixen en el conjunt català.
 • Lleida va recaptar un total de 916.300 euros en concepte de taxa turística, un 1,5% més que l’any 2013.
 • El nombre de turistes és superior al de viatgers d’establiments turístics i s’han d’afegir els turistes que s’allotgen en segones residències, en cases de familiars i amics o en cases cedides gratuïtament. Aquestes tipologies d’allotjament tenen una gran importància a Lleida. A més, cal tenir en compte els excursionistes.
 • La Càtedra estima en 2.635.000 el nombre de turistes catalans, espanyols i estrangers (és a dir, que van pernoctar com a mínim una nit) i en 5.892.000 els excursionistes catalans i estrangers (és a dir, visitants turístics que no van efectuar cap pernoctació).
 • Cal ressaltar la significativa tendència positiva registrada pels turistes provinents de la resta de l’Estat espanyol, amb un creixement del 9,1%, mentre el turistes estrangers s’incrementaven en un 6,8%. En canvi, el volum de turistes catalans es reduïa en un -2,2%. Des d’una òptica global, pràcticament Lleida ha mantingut les dades de turistes registrades l’any 2013.
 • Els Pirineus i la Val d’Aran van concentrar clarament la major part dels turistes que va rebre la demarcació de Lleida.
 • El conjunt de turistes i d’excursionistes van produir uns ingressos de 960 milions d’euros durant el 2014. Aquest valor és relativament similar al de l’any precedent i representa quasi el 5% dels ingressos turístics produïts a Catalunya.
 • La distribució territorial dels ingressos per grans marques turístiques lleidatanes mostra un predomini evident dels Pirineus i la Val d’Aran, que concentren pràcticament el 77% dels ingressos, mentre les Terres de Lleida compten amb el 23% restant.
 • La despesa mitjana per visitant turístic a la demarcació de Lleida l’any 2014 va ser de 113 euros. Un turista provinent de la resta de l’Estat espanyol va fer una despesa de 263 euros i els turistes catalans van gastar 99 euros de mitjana. D’altra banda, els excursionistes estrangers van efectuar una despesa mitjana de 158 euros i els excursionistes catalans de 41 euros.
 • En definitiva, l’any 2014, confirma un turisme cada cop més complex pel que fa a motivacions (que cada vegada són més diverses) temporalitats, destinacions i a les característiques socials i econòmiques que els defineixen. També destaca que el turisme lleidatà és un turisme de proximitat amb visitants que procedeixen de territoris relativament propers per motivacions molt diverses i per un temps relativament curt.

Aquest estudi ha estat desenvolupat pel professor Francisco Garcia Pascual i pel professor Francesc López Palomeque, membres de la Càtedra.
Lleida, 21 d’agost de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat